Доставка на литература за нуждите на Университетска библиотека „Неофит Рилски.

Номер: 9045198
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на литература за нуждите на Университетска библиотека „Неофит Рилски. Доставка на литература за обслужване на дейности по проекти
Описание:

Доставка на литература за нуждите на Университетска библиотека „Неофит Рилски. Доставка на литература за обслужване на дейности по проекти

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/09/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 25/08/2015
2 Съобщение до медиите 25/08/2015
3 Документация за участие 25/08/2015
4 Образци на документи 25/08/2015
5 Техническа спецификация 25/08/2015
6 Протокол от дейността на комисия 08/09/2015
7 Договор за обществена поръчка № Ю-10-8 28/09/2015
8 Информация за изпълнен договор 27/11/2015
9 Изпълнение по договор 08/01/2016