Събиране на оферти


Информация
Обобщена информация по чл. 230 ал. 1 т. 7 от ЗОП Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-31/14.11.2017 ()
Добавен на: 14/11/2017
Преписка в АОП: ОП-09-00-31/14.11.2017 (Отворена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени позиции“
Описание:

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски  център „Бачиново“  при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени позиции“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/11/2017 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-27/21.09.2017 (9068529)
Добавен на: 21/09/2017
Преписка в АОП: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-27/21.09.2017 (Затворена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2017 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-28/21.09.2017 (9068531)
Добавен на: 21/09/2017
Преписка в АОП: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-28/21.09.2017 (Възложена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на ВиК и ОВИ материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на ВиК и ОВИ материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/10/2017 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-26/11.09.2017 (9068153)
Добавен на: 11/09/2017
Преписка в АОП: ОП-09-00-26/11.09.2017 (Затворена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/09/2017 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-19/05.07.2017 (9065961)
Добавен на: 05/07/2017
Преписка в АОП: ОП-09-00-19/05.07.2017 (Възложена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции
Описание:

„Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. “Сървърно оборудване“, Обособена позиция № 2. „Настолни компютри и монитори“, Обособена позиция № 3. „Преносими компютри“, Обособена позиция № 4. „Периферни устройства““

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/07/2017 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-18/03.07.2017 (9065846)
Добавен на: 03/07/2017
Преписка в АОП: ОП-09-00-18/03.07.2017 (Прекратена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции
Описание:

„Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. “Сървърно оборудване“, Обособена позиция № 2. „Настолни компютри и монитори“, Обособена позиция № 3. „Преносими компютри“, Обособена позиция № 4. „Периферни устройства““

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2017 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-12/29.03.2017 ()
Добавен на: 29/03/2017
Преписка в АОП: ОП-09-00-12/29.03.2017 (Възложена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – пликове и чували за смет

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/04/2017 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-10/21.03.2017 (9062535)
Добавен на: 21/03/2017
Преписка в АОП: ОП-09-00-10/21.03.2017 (Прекратена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по две обособени позиции: 1. Пликове и чували за смет, 2. Кърпи и други за почистване

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/04/2017 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-6/15.02.2017 ()
Добавен на: 15/02/2017
Преписка в АОП: ОП-09-00-6/15.02.2017 (Отворена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/03/2017 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка №ОП-09-00-3/19.01.2017г. ()
Добавен на: 19/01/2017
Преписка в АОП: ОП-09-00-3/19.01.2017 (Отворена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/01/2017 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка №ОП-09-00-2/11.01.2017 г. ()
Добавен на: 11/01/2017
Преписка в АОП: ОП-09-00-2/11.01.2017 г. (Отворена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/01/2017 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка №ОП-09-00-50/07.12.2016 г. ()
Добавен на: 07/12/2016
Преписка в АОП: ОП-09-00-50/07.12.2016 г. (Затворена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хардуерно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на хардуерно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по три обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/12/2016 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-49/05.12.2016 г. ()
Добавен на: 05/12/2016
Преписка в АОП: ОП-09-00-49/05.12.2016 (Отворена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на специализирано оборудване по три обособени позиции
Описание:

Доставка на специализирано оборудване по три обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2016 17:00
Детайли

Документ: Покана № ОП-09-00-41/14.11.2016г. ()
Добавен на: 14/11/2016
Преписка в АОП: (Частично възложена)
Процедура: Покана
Име: Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/11/2016 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-22/08.11.2016 ()
Добавен на: 08/11/2016
Преписка в АОП: ОП-09-00-22/08.11.2016 (Отворена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград за срок от 24 месеца

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/11/2016 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка №ОП-09-00-17/26.10.2016 ()
Добавен на: 26/10/2016
Преписка в АОП: ОП-09-00-17/26.10.2016 (Възложена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по четири обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/11/2016 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка №ОП-09-00-18/26.10.2016 ()
Добавен на: 26/10/2016
Преписка в АОП: ОП-09-00-18/26.10.2016 (Частично възложена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име:
Описание:

Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ "Неофит Рилски" по пет обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/11/2016 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-14/07.10.2016 ()
Добавен на: 07/10/2016
Преписка в АОП: ОП-09-00-14/07.10.2016 (Частично възложена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/10/2016 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-13/30.09.2016 ()
Добавен на: 30/09/2016
Преписка в АОП: ОП-09-00-13/30.09.2016 (Частично възложена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Доставка на специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““
Описание:

„Доставка на специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/10/2016 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка No ОП 09-00-4 (ОП 09-00-4/12.07.2016)
Добавен на: 12/07/2016
Преписка в АОП: ОП 09-00-4/12.07.2016 (Възложена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на анатомични модели за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на анатомични модели за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2016 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка No ОП 09-00-3 (ОП 09-00-3/11.07.2016)
Добавен на: 11/07/2016
Преписка в АОП: ОП 09-00-3/11.07.2016 (Възложена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали  за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/07/2016 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка №ОП 09-00-2 (ОП 09-00-2/04.07.2016)
Добавен на: 04/07/2016
Преписка в АОП: ОП 09-00-2/04.07.2016 (Отворена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/07/2016 17:00
Детайли

Документ: Обява за обществена поръчка №ОП 09-00-1 (ОП 09-00-1/28.06.2016)
Добавен на: 28/06/2016
Преписка в АОП: ОП 09-00-1/28.06.2016 (Прекратена)
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2016 17:00
Детайли