Профил на купувача

Този сайт съдържа информация за обществените поръчки, възлагани от Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Публикуваната информация в този сайт е съгласно разпоредбите на ЗОП.


Профил на купувача (до 15.04.2016 г.)