Публични покани


Документ: 9051342 (9051342)
Добавен на: 16/03/2016
Преписка в АОП: 9051342 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали на асансьорни уредби
Описание:

Обект на поръчката е абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали на асансьорни уредби в учебни корпуси, студентски общежития и административните сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, съгласно приложената към настоящата документация техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/03/2016 17:00
Детайли

Документ: 9050645 (9050645)
Добавен на: 22/02/2016
Преписка в АОП: 9050645 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на снимачна техника за нуждите на катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" при Факултет по изкуства към ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Доставка на снимачна техника за нуждите на катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" при Факултет по изкуства към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/03/2016 17:00
Детайли

Документ: 9050171 (9050171)
Добавен на: 05/02/2016
Преписка в АОП: 9050171 (Прекратена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на снимачна техника за нуждите на катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" при Факултет по изкуства към ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Доставка на снимачна техника за нуждите на катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" при Факултет по изкуства към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/02/2016 17:00
Детайли

Документ: 9049966 (9049966)
Добавен на: 29/01/2016
Преписка в АОП: 9049966 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/02/2016 17:00
Детайли

Документ: 9049852 (9049852)
Добавен на: 26/01/2016
Преписка в АОП: 9049852 (Оттеглена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/02/2016 17:00
Детайли

Документ: 9048594 (9048594)
Добавен на: 05/12/2015
Преписка в АОП: 9048594 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/12/2015 17:00
Детайли

Документ: 9047974 (9047974)
Добавен на: 23/11/2015
Преписка в АОП: 9047974 (Прекратена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване
Описание:

Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/12/2015 17:00
Детайли

Документ: 9047809 (9047809)
Добавен на: 18/11/2015
Преписка в АОП: 9047809 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности по три обособени позиции за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности по три обособени позиции за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/11/2015 17:00
Детайли

Документ: 9047478 (9047478)
Добавен на: 10/11/2015
Преписка в АОП: 9047478 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги за застраховане
Описание:

Предоставяне на услуги за застраховане

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/11/2015 17:00
Детайли

Документ: 9047310 (9047310)
Добавен на: 04/11/2015
Преписка в АОП: 9047310 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: "Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности" по четири обособени позициии
Описание:

"Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности" по четири обособени позициии

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/11/2015 17:00
Детайли

Документ: 9046321 (9046321)
Добавен на: 30/09/2015
Преписка в АОП: 9046321 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на специализирана научна апаратура, лабораторно оборудване, компютърно оборудване и софтуер по проект ДФНИ Е02/14/2014, ДФНИ Е02/15/2014, SRP-A17/15 за нуждите на катедра „Химия“ при Природо-математически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”
Описание:

Доставка на специализирана научна апаратура, лабораторно оборудване, компютърно оборудване и софтуер по проект ДФНИ Е02/14/2014, ДФНИ Е02/15/2014, SRP-A17/15 за нуждите на катедра „Химия“ при Природо-математически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/10/2015 17:00
Детайли

Документ: 9045474 (9045474)
Добавен на: 02/09/2015
Преписка в АОП: 9045474 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2015 17:00
Детайли

Документ: 9045198 (9045198)
Добавен на: 25/08/2015
Преписка в АОП: 9045198 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на литература за нуждите на Университетска библиотека „Неофит Рилски. Доставка на литература за обслужване на дейности по проекти
Описание:

Доставка на литература за нуждите на Университетска библиотека „Неофит Рилски. Доставка на литература за обслужване на дейности по проекти

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/09/2015 17:00
Детайли

Документ: 9044597 (9044597)
Добавен на: 06/08/2015
Преписка в АОП: 9044597 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/08/2015 17:00
Детайли

Документ: 9043464 (9043464)
Добавен на: 03/07/2015
Преписка в АОП: 9043464 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на литература за нуждите на Университетска библиотека „Неофит Рилски
Описание:

Доставка на литература за нуждите на Университетска библиотека „Неофит Рилски

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2015 17:00
Детайли

Документ: 9043344 (9043344)
Добавен на: 30/06/2015
Преписка в АОП: 9043344 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2015 17:00
Детайли

Документ: 9043258 (9043258)
Добавен на: 29/06/2015
Преписка в АОП: 9043258 (Прекратена)
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2015 17:00
Детайли

Документ: 9041785 (9041785)
Добавен на: 15/05/2015
Преписка в АОП: 9041785 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с превод, отпечатване и изработване на материали по изпълнението на дейности 2.3. Комуникационен пакет по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“ по ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 година" с акроним: Skills Balancing SC No. B3.31.01
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с превод, отпечатване и изработване на материали по изпълнението на дейности 2.3. Комуникационен пакет по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“ по ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 година" с акроним: Skills Balancing SC No. B3.31.01

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2015 17:00
Детайли

Документ: 9041724 (9041724)
Добавен на: 14/05/2015
Преписка в АОП: 9041724 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на резервни части за фотокопирна техника и предоставяне на услуга за абонаментно поддържане
Описание:

Периодични доставки на резервни части за фотокопирна техника и предоставяне на услуга за абонаментно поддържане

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/05/2015 17:00
Детайли

Документ: 9040979 (9040979)
Добавен на: 21/04/2015
Преписка в АОП: 9040979 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по изпълнението на дейности 1.3. Срещи по проекта, 2.2. Инфо ден и 4.3 Уъркшопове по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“ по ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 година" с акроним: Skills Balancing SC No. B3.31.01
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по изпълнението на дейности 1.3. Срещи по проекта, 2.2. Инфо ден и 4.3 Уъркшопове по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“ по ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 година" с акроним: Skills Balancing SC No. B3.31.01

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/04/2015 17:00
Детайли

Документ: 9036906 (9036906)
Добавен на: 02/12/2014
Преписка в АОП: 9036906 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: “Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски”
Описание:

Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски" по две обособени позиции: № 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; № 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2014 17:00
Детайли

Документ: 9036566 (9036566)
Добавен на: 25/11/2014
Преписка в АОП: 9036566 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги за застраховане
Описание:

Предоставяне на услуги за застраховане

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/12/2014 17:00
Детайли

Документ: 9035865 (9035865)
Добавен на: 11/11/2014
Преписка в АОП: 9035865 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги за застраховане
Описание:

Предоставяне на услуги за застраховане

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/11/2014 17:00
Детайли

Документ: 9035646 (9035646)
Добавен на: 05/11/2014
Преписка в АОП: 9035646 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване
Описание:

Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/11/2014 17:00
Детайли

Документ: 9035444 (9035444)
Добавен на: 03/11/2014
Преписка в АОП: 9035444 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на ученически маси и столове за обзавеждане на зали и офиси
Описание:

Периодични доставки на ученически маси и столове за обзавеждане на зали и офиси

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/11/2014 17:00
Детайли

Документ: 9034946 (9034946)
Добавен на: 21/10/2014
Преписка в АОП: 9034946 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: "Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности" по четири обособени позиции
Описание:

"Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности" по четири обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/10/2014 17:00
Детайли

Документ: 9034563 (9034563)
Добавен на: 10/10/2014
Преписка в АОП: 9034563 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/10/2014 17:00
Детайли

Документ: 9020954 (9020954)
Добавен на: 01/10/2014
Преписка в АОП: 9020954 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с изработване и разпространение на материали за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с изработване и разпространение на материали за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Детайли

Документ: 9021920 (9021920)
Добавен на: 01/11/2013
Преписка в АОП: 9021920 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване
Описание:

Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/11/2013 17:00
Детайли

Документ: 9015361 (9015361)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9015361 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Абонаментно поддържане на копирна техника, собственост на ЮЗУ „Неофит Рилски” и доставка на резервни части, обслужващи техниката
Описание:

Абонаментно поддържане на копирна техника, собственост на ЮЗУ „Неофит Рилски” и доставка на резервни части, обслужващи техниката

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/05/2013 17:00
Детайли

Документ: 9022582 (9022582)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9022582 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги по застраховане
Описание:

Предоставяне на услуги по застраховане

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/11/2013 17:00
Детайли

Документ: 9031893 (9031893)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9031893 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на столове, маси и бели дъски за обзавеждане на зали, офиси и кабинети на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Доставка на столове, маси и бели дъски за обзавеждане на зали, офиси и кабинети на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2014 17:00
Детайли

Документ: 9030712 (9030712)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9030712 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка и изработване на основни документи - дипломи, удостоверения, сертификати и др., които се издават от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Доставка и изработване на основни документи - дипломи, удостоверения, сертификати и др., които се издават от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/06/2014 17:00
Детайли

Документ: 9024804 (9024804)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9024804 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на промоционални събития за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на промоционални събития за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/01/2014 17:00
Детайли

Документ: 9023199 (9023199)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9023199 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски”
Описание:

Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски” по две обособени позиции: № 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; № 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/12/2013 17:00
Детайли

Документ: 9013033 (9013033)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9013033 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи в учебните корпуси, общежитията и административните сгради при ЮЗУ "Неофит Рилски" и доставка на резервни части и детайли"
Описание:
Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи в учебните корпуси, общежитията и административните сгради при ЮЗУ "Неофит Рилски" и доставка на резервни части и детайли"

 

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2013 17:00
Детайли

Документ: 9022456 (9022456)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9022456 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на промоционални събития за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на промоционални събития за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/11/2013 17:00
Детайли

Документ: 9031988 (9031988)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9031988 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2014 17:00
Детайли

Документ: 9008468 (9008468)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9008468 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ „Неофит Рилски"
Описание:

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/11/2012 17:00
Детайли

Документ: 9028162 (9028162)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9028162 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Доставка и монтаж (подмяна) на асансьорна уредба в Студентско общежитие на Югозападен университет "Неофит Рилски"
Описание:

Доставка и монтаж (подмяна) на асансьорна уредба в Студентско общежитие на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2014 17:00
Детайли

Документ: 9020702 (9020702)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9020702 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности.
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/10/2013 17:00
Детайли

Документ: 9021633 (9021633)
Добавен на:
Преписка в АОП: 9021633 (Възложена)
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с изработване и разпространение на материали за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти.
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с изработване и разпространение на материали за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2013 17:00
Детайли