Доставка на литература за нуждите на Университетска библиотека „Неофит Рилски

Номер: 9043464
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на литература за нуждите на Университетска библиотека „Неофит Рилски
Описание:

Доставка на литература за нуждите на Университетска библиотека „Неофит Рилски

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 03/07/2015
2 Съобщение до медиите 03/07/2015
3 Документация за участие 03/07/2015
4 Образци на документи 03/07/2015
5 Приложение №1 03/07/2015
6 Приложение №2 03/07/2015
7 Приложение №3 03/07/2015
8 Приложение №4 03/07/2015
9 Приложение №5 03/07/2015
10 Протокол от дейността на комисия 03/08/2015
11 Договор за обществена поръчка №Ю-10-5 25/08/2015
12 Договор за обществена поръчка №Ю-10-6 25/08/2015
13 Договор за обществена поръчка №Ю-10-7 01/09/2015
14 Изпълнение по договор 05/10/2015
15 Информация за изпълнен договор №Ю-10-6 02/11/2015
16 Информация за изпълнен договор №Ю-10-5 06/11/2015
17 Информация за изпълнен договор №Ю-10-7 06/11/2015