Предоставяне на услуги за застраховане

Номер: 9036566
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги за застраховане
Описание:

Предоставяне на услуги за застраховане

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/12/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 25/11/2014
2 Документация за участие 25/11/2014
3 Образец №1 и №2 25/11/2014
4 Приложение Образец №3 25/11/2014
5 Съобщение до медиите 25/11/2014
6 Протокол от дейността на комисия 04/12/2014
7 Договор за обществена поръчка № 4-758-П 17/12/2014
8 Договор за обществена поръчка № 4-760-П 09/01/2015
9 Изпълнение по договор 21/08/2015
10 Информация за изпълнен договор № 4-760-П 12/01/2016
11 Информация за изпълнен договор № 4-758-П 12/01/2016