Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по изпълнението на дейности 1.3. Срещи по проекта, 2.2. Инфо ден и 4.3 Уъркшопове по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“

Номер: 9040979
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по изпълнението на дейности 1.3. Срещи по проекта, 2.2. Инфо ден и 4.3 Уъркшопове по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“ по ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 година" с акроним: Skills Balancing SC No. B3.31.01
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по изпълнението на дейности 1.3. Срещи по проекта, 2.2. Инфо ден и 4.3 Уъркшопове по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“ по ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 година" с акроним: Skills Balancing SC No. B3.31.01

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/04/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 21/04/2015
2 Съобщение до медиите 21/04/2015
3 Документация за участие 21/04/2015
4 Образци на документи 21/04/2015
5 Протокол от дейността на комисия 08/05/2015
6 Договор за възлагане на обществена поръчка 14/05/2015
7 Информация за изпълнение на договор 30/06/2015