Предоставяне на услуги по застраховане

ДОГОВОР №4-657-П/20.12.2013 г.

 

Дата: 09.01.2015г. - 05.02.2015г.

а/стойност на изпълнение на договора – 595.79 лв

б/ дата на изпълнение на договора – 9.01.15 г.

 

Номер: 9022582
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги по застраховане
Описание:

Предоставяне на услуги по застраховане

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/11/2013 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 27/11/2014