Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване

28.12.2014 г.

ДОГОВОР № 4-641-П/ 25.11.13 Г.

Дата но изпълнение на договора – на 28.11.2014 г.

Стойност на изпълнение на договора: 60818.20 лв без ДДС

Номер: 9021920
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване
Описание:

Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/11/2013 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 27/11/2014