Абонаментно поддържане на копирна техника, собственост на ЮЗУ „Неофит Рилски” и доставка на резервни части, обслужващи техниката

Дог. № 4-616 - П / 04.06.13 г.
Дата на изпълнение на договора: 16.06.2015 г.
Стойност на изпълнение на договора: 20255.43 лв

Номер: 9015361
Процедура: Публична покана
Име: Абонаментно поддържане на копирна техника, собственост на ЮЗУ „Неофит Рилски” и доставка на резервни части, обслужващи техниката
Описание:

Абонаментно поддържане на копирна техника, собственост на ЮЗУ „Неофит Рилски” и доставка на резервни части, обслужващи техниката

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/05/2013 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 27/11/2014