Доставка на един брой новопроизведен хибриден лек автомобил за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предварително обявените условия в документацията за участие, в открита процедура, уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения – Плик №3 на допуснатите участници, ще бъде на 16.12.2015г. (сряда) от 09:00 часа в заседателната зала на Ректората, ул. „Иван Михайлов“ №66.

Номер: 00285-2015-0009
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на един брой новопроизведен хибриден лек автомобил за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Доставка на един брой новопроизведен хибриден лек автомобил за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2015 17:00
Състояние: Прекратена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за обществена поръчка 11/11/2015
2 Решение 11/11/2015
3 Съобщение до медиите 11/11/2015
4 Документация за участие 11/11/2015
5 Образци на документи 11/11/2015
6 Техническа спецификация 11/11/2015
7 Протокол №1 от дейността на комисия 12/12/2015
8 Съобщение за отваряне на ценови оферти 12/12/2015
9 Протокол №2 от дейността на комисия 17/12/2015
10 Решение за прекратяване на процедура 17/12/2015