Процедури


Информация
Обобщена информация за разхода по обществени поръчки по чл. 44, ал. 10 от ЗОП Детайли

Документ: 00285-2016-0002 (00285-2016-0002)
Добавен на: 17/03/2016
Преписка в АОП: 00285-2016-0002 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 25 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, находящи се в гр. Благоевград - 23, гр. Рила - 1 и м. Предел – 1, мрежа ниско и средно напрежение. Предложението за цена включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/04/2016 17:00
Детайли

Документ: 00285-2016-0001 (00285-2016-0001)
Добавен на: 19/01/2016
Преписка в АОП: 00285-2016-0001 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на фотокопирна и ксерографска хартия за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на фотокопирна и ксерографска хартия за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/02/2016 17:00
Детайли

Документ: 00285-2015-0009 (00285-2015-0009)
Добавен на: 11/11/2015
Преписка в АОП: 00285-2015-0009 (Прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на един брой новопроизведен хибриден лек автомобил за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Доставка на един брой новопроизведен хибриден лек автомобил за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2015 17:00
Детайли

Документ: 00285-2015-0008 (00285-2015-0008)
Добавен на: 21/10/2015
Преписка в АОП: 00285-2015-0008 (Прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по пет обособени позиции: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Други канцеларски материали; 3. Фотокопирна и ксерографска хартия; 4. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ; 5. Печатарски материали и консумативи.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/11/2015 17:00
Детайли

Документ: 00285-2015-0007 (00285-2015-0007)
Добавен на: 06/10/2015
Преписка в АОП: 00285-2015-0007 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: Доставка на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm E 5, маркиран червено) на сградите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Доставка на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm E 5, маркиран червено) на сградите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Детайли

Документ: 00285-2015-0006 (00285-2015-0006)
Добавен на: 10/09/2015
Преписка в АОП: 00285-2015-0006 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.
Описание:

Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград: автомобилен бензин А-98 Н и евродизел Б 5

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/10/2015 17:00
Детайли

Документ: 00285-2015-0005 (00285-2015-0005)
Добавен на: 18/06/2015
Преписка в АОП: 00285-2015-0005 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” по седем обособени позиции: 1. Настолни компютри и монитори; 2. Преносими компютри; 3. Мобилни устройства; 4. Устройства за печат и сканиране; 5. Презентационна техника; 6. Сървърно и комуникационно оборудване; 7. Копирни машини

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2015 17:00
Детайли

Документ: 00285-2015-0004 (00285-2015-0004)
Добавен на: 11/06/2015
Преписка в АОП: 00285-2015-0004 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център "Бачиново" при ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по четиридесет обособени позиции: № 1. Мляко, № 2. Млечни продукти, № 3. Кашкавал и сирене, № 4. Яйца, № 5. Олио и зехтин, № 6. Хляб и хлебни изделия, № 7. Риба, № 8. Рибни консерви, № 9. Месни консерви, № 10. Пилешко месо – замразено, № 11. Пилешко месо – охладено, № 12. Продукти от пилешко месо, № 13. Пресни телешки шол и свински бекон, № 14. Прясно и пушено свинско месо, № 15. Малотрайни колбаси, № 16. Трайни колбаси, № 17. Пакетирани варива, тестени изделия и други, № 18. Подправки, № 19. Замразени зеленчуци, № 20. Десертни млека и млечни десерти, № 21. Сладкарски изделия, № 22. Натурални сокове, № 23. Безалкохолни напитки, № 24. Други безалкохолни напитки, № 25. Пиво и други, № 26. Кафе, чай и други, № 27. Картофи, № 28. Минерална вода и други, № 29. Пакетирани шоколадови изделия и други, № 30. Пресни домати, краставици и зеле, № 31. Пресни зеленчуци, № 32. Други пресни зеленчуци, № 33. Пресни ябълки, № 34. Пресни сезонни плодове, № 35. Цитрусови плодове и други, № 36. Тропически и цитрусови плодове, № 37. Сушени плодове, № 38. Зеленчукови консерви, № 39. Захар и мед и № 40. Печени ядки.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/08/2015 17:00
Детайли

Документ: 00285-2015-0003 (00285-2015-0003)
Добавен на: 04/06/2015
Преписка в АОП: 00285-2015-0003 (Прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на един брой новопроизведен лек автомобил тип "Седан" за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Доставка на един брой новопроизведен лек автомобил тип "Седан" за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2015 17:00
Детайли

Документ: 00285-2015-0002 (00285-2015-0002)
Добавен на: 24/02/2015
Преписка в АОП: 00285-2015-0002 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Предоставяне на услуги, свързани с изследване на нормативната уредба и институционалната рамка за формално и неформално обучение в трансграничния регион България - Гърция”
Описание:

„Предоставяне на услуги, свързани с изследване на нормативната уредба и институционалната рамка за формално и неформално обучение в трансграничния регион България - Гърция” по изпълнение на дейности: 3.1. Кодиране (описание) на нормативната уредба и институционалната рамка, 3.2. Бенчмаркинг и изследване, 3.3. Изследване върху адаптацията на инструментите за учене през целия живот между двете държави, 3.4. Проучване на съществуващите стандарти за квалификация в България и сравнителната степен на оценка по отношение на съответствието между гръцките и международните стандарти за сертифициране по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“, Оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 година" с акроним: Skills Balancing SC No. B3.31.01“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/03/2015 17:00
Детайли

Документ: 00285-2015-0001 (00285-2015-0001)
Добавен на: 02/02/2015
Преписка в АОП: 00285-2015-0001 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница по три обособени позиции: 1. Материали (ПДЧ); 2. Дървен материал; 3. Материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/02/2015 17:00
Детайли

Документ: 00285-2014-0008 (00285-2014-0008)
Добавен на: 03/12/2014
Преписка в АОП: 00285-2014-0008 (Прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница по три обособени позиции: 1. Материали (ПДЧ); 2. Дървен материал; 3. Материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/01/2015 17:00
Детайли

Документ: 00285-2014-0007 (00285-2014-0007)
Добавен на: 11/11/2014
Преписка в АОП: 00285-2014-0007 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2014 17:00
Детайли

Документ: 00285-2014-0006 (627300)
Добавен на: 06/10/2014
Преписка в АОП: 00285-2014-0006 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: Доставка на газьол за отопление, 10 ppm E5, маркиран, червен
Описание:

Доставка на газьол за отопление, 10 ppm E5, маркиран, червен

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Детайли

Документ: 00285-2014-0005 (623276)
Добавен на: 11/09/2014
Преписка в АОП: 00285-2014-0005 (Частично възложена и частично прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по четири обособени позиции
Описание:

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по четири обособени позиции: 1. Хартия; 2. Канцеларски материали и принадлежности; 3. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ; 4. Печатарски материали и консумативи

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2014 17:00
Детайли

Документ: 00285-2014-0004 (608224)
Добавен на: 12/06/2014
Преписка в АОП: 00285-2014-0004 (Частично възложена и частично прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове на Университета по видове
Описание:

Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове на Университета по видове, съгласно Приложения: №1 – мляко; Приложение №2 - млечни продукти; Приложения: №3 – кашкавал и сирене; Приложение №4 – яйца; Приложение №5 – олио и зехтин; Приложение №6 – хляб и хлебни изделия; Приложение №7 – риба; Приложение №8 - рибни консерви; Приложение №9 – месни консерви; Приложение №10 – птиче месо, замразено; Приложение №11 – птиче месо, охладено; Приложение №12 – продукти от птиче месо; Приложение №13 – пресни телешки шол и свински бекон; Приложение №14 – прясно свинско месо и месни продукти; Приложение №15 – малотрайни колбаси; Приложение №16 - трайни колбаси; Приложение №17 – пакетирани варива, тестени изделия и други; Приложение №18 – подправки; Приложение №19 – зеленчукови консерви; Приложение №20 – десертни млека и млечни десерти; Приложение №21 - сладкарски изделия; Приложение №22 – натурални сокове и нектари; Приложение №23 – безалкохолни напитки; Приложение №24 – други безалкохолни напитки; Приложение №25 – пиво и други; Приложение №26 – кафе, чай и други; Приложение №27 – картофи; Приложение №28 – пресни домати, краставици и зеле; Приложение №29 – пресни зеленчуци; Приложение №30 – други пресни зеленчуци

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2014 17:00
Детайли

Документ: 00285-2014-0002 (593877)
Добавен на: 24/03/2014
Преписка в АОП: 00285-2014-0002 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове
Описание:

Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове по Приложение № 1 - минерална вода и други; Приложение № 2 - захарни изделия и други; Приложение № 3 - пресни ябълки; Приложение № 4 - пресни сезонни плодове; Приложение № 5 - пресни цитрусови плодове и други; Приложение № 6 - пресни тропически и цитрусови плодове.Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове по Приложение № 1 - минерална вода и други; Приложение № 2 - захарни изделия и други; Приложение № 3 - пресни ябълки; Приложение № 4 - пресни сезонни плодове; Приложение № 5 - пресни цитрусови плодове и други; Приложение № 6 - пресни тропически и цитрусови плодове.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2014 17:00
Детайли

Документ: 00285-2014-0003 (593883)
Добавен на: 24/03/2014
Преписка в АОП: 00285-2014-0003 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски”
Описание:

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” по осем обособени позиции: 1. Настолни компютри и монитори; 2. Преносими компютри; 3. Мобилни устройства; 4. Устройства за печат и сканиране; 5. Презентационна техника; 6. Сървърно и комуникационно оборудване; 7. Киоск системи; 8. Копирна техника.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/04/2014 17:00
Детайли

Документ: 00285-2014-0001 (590711)
Добавен на: 10/03/2014
Преписка в АОП: 00285-2014-0001 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка (покупка) на електрическа енергия по свободно договорени цени в съответствие с чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 22 обекта на ЮЗУ "Неофит Рилски", находящи се в гр. Благоевград - 20, гр. Рила - 1 и м. Предел - 1, мрежа ниско и средно напрежение. Предложението за цена включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/04/2014 17:00
Детайли

Документ: 00285-2013-0009 (560191)
Добавен на: 17/09/2013
Преписка в АОП: 00285-2013-0009 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.
Описание:

Доставка на горива по позиции: автомобилен бензин А-98 Н, евродизел Б5, газ пропан-бутан за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/10/2013 17:00
Детайли

Документ: 00285-2013-0008 (558196)
Добавен на: 02/09/2013
Преписка в АОП: 00285-2013-0008 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на канцеларски материали за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Описание:

Доставка на канцеларски материали за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по четири обособени позиции: 1. Хартия; 2. Канцеларски материали и принадлежности; 3. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ; 3. Печатарски материали и консумативи.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/10/2013 17:00
Детайли

Документ: 00285-2013-0002 (522601)
Добавен на: 07/02/2013
Преписка в АОП: 00285-2013-0002 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти по две обособени позиции: 1. Почистващи, перилни и дезинфектиращи хигиенни препарати; 2. Хартиени изделия и помощни материали за хигиенни нужди

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/03/2013 16:30
Детайли

Документ: 00285-2012-0013 (511051)
Добавен на: 28/11/2012
Преписка в АОП: 00285-2012-0013 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейностите на дърводелската работилница
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейностите на дърводелската работилница по две обособени позиции: 1. Основни материали за обслужване дейностите на дърводелската работилница и 2. Материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/01/2014 16:30
Детайли