Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център "Бачиново" при ЮЗУ "Неофит Рилски"

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предварително обявените условия в документацията за участие в откритата процедура, уведомяваме, че ценовите предложения – Плик № 3 на допуснатите участници, ще бъдат отворени на 21 август 2015 година (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората.

Номер: 00285-2015-0004
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център "Бачиново" при ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по четиридесет обособени позиции: № 1. Мляко, № 2. Млечни продукти, № 3. Кашкавал и сирене, № 4. Яйца, № 5. Олио и зехтин, № 6. Хляб и хлебни изделия, № 7. Риба, № 8. Рибни консерви, № 9. Месни консерви, № 10. Пилешко месо – замразено, № 11. Пилешко месо – охладено, № 12. Продукти от пилешко месо, № 13. Пресни телешки шол и свински бекон, № 14. Прясно и пушено свинско месо, № 15. Малотрайни колбаси, № 16. Трайни колбаси, № 17. Пакетирани варива, тестени изделия и други, № 18. Подправки, № 19. Замразени зеленчуци, № 20. Десертни млека и млечни десерти, № 21. Сладкарски изделия, № 22. Натурални сокове, № 23. Безалкохолни напитки, № 24. Други безалкохолни напитки, № 25. Пиво и други, № 26. Кафе, чай и други, № 27. Картофи, № 28. Минерална вода и други, № 29. Пакетирани шоколадови изделия и други, № 30. Пресни домати, краставици и зеле, № 31. Пресни зеленчуци, № 32. Други пресни зеленчуци, № 33. Пресни ябълки, № 34. Пресни сезонни плодове, № 35. Цитрусови плодове и други, № 36. Тропически и цитрусови плодове, № 37. Сушени плодове, № 38. Зеленчукови консерви, № 39. Захар и мед и № 40. Печени ядки.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/08/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за обществена поръчка 11/06/2015
2 Решение 11/06/2015
3 Съобщение до медиите 11/06/2015
4 Документация за участие 11/06/2015
5 Технически спецификации 11/06/2015
6 Образци на документи от №1 до №7 11/06/2015
7 Образец №8 Техническа оферта 11/06/2015
8 Образец №9 Ценово предложение 11/06/2015
9 Разяснение по чл. 29 от Закона за обществените поръчки 20/07/2015
10 Приложение: Образец №9 Предлагана цена към Разяснение по чл. 29 20/07/2015
11 Протокол №1 от дейността на комисия 06/08/2015
12 Протокол №2 от дейността на комисия 18/08/2015
13 Съобщение за отваряне на ценови оферти 18/08/2015
14 Протокол №3 от дейността на комисия 01/09/2015
15 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 01/09/2015
16 Решение за определяне на изпълнител 25/09/2015
17 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-355 25/09/2015
18 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-356 29/09/2015
19 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-357 29/09/2015
20 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-358 29/09/2015
21 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-359 29/09/2015
22 Обявление за възложена поръчка 29/09/2015
23 Обявление за възложена поръчка 01/10/2015
24 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-360 01/10/2015
25 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-361 01/10/2015
26 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-362 01/10/2015
27 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-363 01/10/2015
28 Обявление за възложена поръчка 02/10/2015
29 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-364 05/10/2015
30 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-365 05/10/2015
31 Обявление за възложена поръчка 06/10/2015
32 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-366 06/10/2015
33 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-367 06/10/2015
34 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-368 06/10/2015
35 Обявление за възложена поръчка 07/10/2015
36 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-369 08/10/2015
37 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-370 08/10/2015
38 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-371 08/10/2015
39 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-372 09/10/2015
40 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-373 09/10/2015
41 Обявление за възложена поръчка 09/10/2015
42 Обявление за възложена поръчка 14/10/2015
43 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-374 16/10/2015
44 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-375 16/10/2015
45 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-376 16/10/2015
46 Договор за изпълнение на обществена поръчка №5-378 29/10/2015
47 Решение за определяне на изпълнител 28/10/2015
48 Обявление за възложена поръчка 30/10/2015
49 Възстановени гаранции за участие 11/11/2015
50 Изпълнение по договор от 30.11.2015г. 11/01/2016
51 Информация за изпълнен договор №Ю5-355 13/10/2016
52 Информация за изпълнен договор №Ю5-372 03/11/2016
53 Информация за изпълнен договор №Ю5-361 07/11/2016
54 Информация за изпълнен договор №Ю5-365 07/11/2016
55 Информация за изпълнен договор №Ю5-356 08/11/2016
56 Информация за изпълнен договор №Ю5-357 08/11/2016
57 Информация за изпълнен договор №Ю5-360 08/11/2016
58 Информация за изпълнен договор №Ю5-362 08/11/2016
59 Информация за изпълнен договор №Ю5-366 08/11/2016
60 Информация за изпълнен договор №Ю5-367 08/11/2016
61 Информация за изпълнен договор №Ю5-378 08/11/2016
62 Информация за изпълнен договор №Ю5-358 09/11/2016
63 Информация за изпълнен договор №Ю5-359 09/11/2016
64 Информация за изпълнен договор №Ю5-368 09/11/2016
65 Информация за изпълнен договор №Ю5-371 09/11/2016
66 Информация за изпълнен договор №Ю5-374 09/11/2016
67 Информация за изпълнен договор №Ю5-375 09/11/2016
68 Информация за изпълнен договор №Ю5-376 09/11/2016
69 Поправка към Договор № Ю5-374 10/11/2016
70 Информация за изпълнен договор №Ю5-363 11/11/2016
71 Информация за изпълнен договор №Ю5-369 11/11/2016
72 Информация за изпълнен договор №Ю5-370 11/11/2016
73 Информация за изпълнен договор №Ю5-364 16/11/2016
74 Информация за изпълнен договор №Ю5-373 22/12/2016