Доставка на снимачна техника за нуждите на катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство"

Номер: 9050645
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на снимачна техника за нуждите на катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" при Факултет по изкуства към ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Доставка на снимачна техника за нуждите на катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" при Факултет по изкуства към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/03/2016 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 22/02/2016
2 Съобщение до медиите 22/02/2016
3 Документация за участие 22/02/2016
4 Образци на документи 22/02/2016
5 Техническа спецификация 22/02/2016
6 Разяснение до участниците 25/02/2016
7 Протокол от дейността на комисия 10/03/2016
8 Договор за обществена поръчка №Ю-10-20 22/03/2016
9 Изпълнение по договор 16/05/2016