Доставка на снимачна техника за нуждите на катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" при Факултет по изкуства към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: 9050171
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на снимачна техника за нуждите на катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" при Факултет по изкуства към ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Доставка на снимачна техника за нуждите на катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" при Факултет по изкуства към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/02/2016 17:00
Състояние: Прекратена

Документи

Документ Дата
1 Документация за участие 05/02/2016
2 Техническа спецификация 05/02/2016
3 Образци на документи 05/02/2016
4 Съобщение до медиите 05/02/2016
5 Протокол от дейността на комисия 18/02/2016
6 Публична покана 05/02/2016