Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“

Уважаеми дами и господа, 

С настоящето писмо Ви уведомяваме, че публична покана с уникален код 9049852 на Югозападен Университет Неофит Рилски с предмет "Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“ " бе публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 26.01.2016 12:03 ч. до 28.01.2016 14:50 ч. (вкл.) .

Номер: 9049852
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/02/2016 17:00
Състояние: Оттеглена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 26/01/2016
2 Съобщение до медиите 26/01/2016
3 Документация за участие 26/01/2016
4 Образци на документи 26/01/2016
5 Приложение Образец №5 26/01/2016
6 Приложение Техническа спецификация 26/01/2016