Изпълнение по договор

Последна промяна: 16.05.2016 09.34

Изпълнител

№ на договор

Фактура №

Дата на фактура

Дата на плащане

Стойност с ДДС

“Диджитек” ООД

Ю-10-18

0000007008

28.01.2016

11.02.2016

391.68

“Диджитек” ООД

Ю-10-18

0000007006

28.01.2016

11.02.2016

393.12

“Диджитек” ООД

Ю-10-18

0000007007

28.01.2016

11.02.2016

381.60

“Диджитек” ООД

Ю-10-18

0000007015

03.02.2016

11.02.2016

827.88

“Диджитек” ООД

Ю-10-18

0000006984

15.01.2016

19.02.2016

4,985.76

“Диджитек” ООД

Ю-10-18

0000007014

03.02.2016

19.02.2016

5,424.60

“Диджитек” ООД

Ю-10-18

0000007042

17.02.2016

22.02.2016

2,548.92

“Диджитек” ООД

Ю-10-18

0000007033

11.02.2016

01.03.2016

2,482.20

“Диджитек” ООД

Ю-10-18

0000007070

11.03.2016

21.03.2016

2,434.56

“Диджитек” ООД

Ю-10-18

0000007092

24.03.2016

11.04.2016

3,040.68