Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Номер: 9048594
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/12/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 05/12/2015
2 Документация за участие 05/12/2015
3 Приложение. Техническа спецификация 05/12/2015
4 Образци на документи 05/12/2015
5 Приложение към Образец №5 05/12/2015
6 Съобщение до медиите 05/12/2015
7 Протокол от дейността на комисия 16/12/2015
8 Договор за обществена поръчка №Ю-10-18 05/01/2016
9 Изпълнение по договор 09/05/2016