Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване

Номер: 9047974
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване
Описание:

Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/12/2015 17:00
Състояние: Прекратена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 23/11/2015
2 Документация за участие 23/11/2015
3 Приложение. Техническа спецификация 23/11/2015
4 Образци на документи 23/11/2015
5 Приложение към Образец №5 23/11/2015
6 Съобщение до медиите 23/11/2015
7 Протокол от дейността на комисия 05/12/2015