Предоставяне на услуги за застраховане

Номер: 9047478
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги за застраховане
Описание:

Предоставяне на услуги за застраховане

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/11/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 10/11/2015
2 Съобщение до медиите 10/11/2015
3 Документация за участие 10/11/2015
4 Опис сгради 10/11/2015
5 Образци на документи 10/11/2015
6 Приложения към обособени позиции 10/11/2015
7 Разяснение до участниците 11/11/2015
8 Протокол от дейността на комисия 25/11/2015
9 Договор за обществена поръчка №Ю-10-14 01/12/2015
10 Договор за обществена поръчка №Ю-10-16 02/12/2015
11 Договор за обществена поръчка №Ю-10-17 16/12/2015
12 Изпълнение по договор 13/01/2016