"Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности"

Номер: 9047310
Процедура: Публична покана
Име: "Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности" по четири обособени позициии
Описание:

"Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности" по четири обособени позициии

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/11/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 04/11/2015
2 Съобщение до медиите 04/11/2015
3 Документация за участие 04/11/2015
4 Образци на документи 04/11/2015
5 Приложение №1 Техническа спецификация по Обособена позиция №1 04/11/2015
6 Приложение №2 Техническа спецификация по Обособена позиция №2 04/11/2015
7 Приложение №3 Техническа спецификация по Обособена позиция №3 04/11/2015
8 Приложение №4 Техническа спецификация по Обособена позиция №4 04/11/2015
9 Протокол от дейността на комисия 17/11/2015
10 Договор №Ю-10-13 23/11/2015
11 Изпълнение по договор 09/02/2016