Доставка на специализирана научна апаратура, лабораторно оборудване, компютърно оборудване и софтуер

Номер: 9046321
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на специализирана научна апаратура, лабораторно оборудване, компютърно оборудване и софтуер по проект ДФНИ Е02/14/2014, ДФНИ Е02/15/2014, SRP-A17/15 за нуждите на катедра „Химия“ при Природо-математически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”
Описание:

Доставка на специализирана научна апаратура, лабораторно оборудване, компютърно оборудване и софтуер по проект ДФНИ Е02/14/2014, ДФНИ Е02/15/2014, SRP-A17/15 за нуждите на катедра „Химия“ при Природо-математически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/10/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 30/09/2015
2 Съобщение до медиите 30/09/2015
3 Документация за участие 30/09/2015
4 Образци на документи 30/09/2015
5 Приложение №1 Техническа спецификация към обособена позиция №1 30/09/2015
6 Приложение №2 Техническа спецификация към обособена позиция №2 30/09/2015
7 Протокол от дейността на комисия 15/10/2015
8 Договор за изпълнение на обществена поръчка №Ю-10-11 29/10/2015
9 Договор за изпълнение на обществена поръчка №Ю-10-12 06/11/2015
10 Информация за изпълнен договор 04/12/2015
11 Изпълнение по договор 08/01/2016