Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: 9045474
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 02/09/2015
2 Съобщение до медиите 02/09/2015
3 Документация за участие 02/09/2015
4 Образци на документи 02/09/2015
5 Приложение №1 Техническа спецификация по обособена позиция №1 02/09/2015
6 Приложение №2 Техническа спецификация по обособена позиция №2 02/09/2015
7 Приложение №3 Техническа спецификация по обособена позиция №3 02/09/2015
8 Приложение №4 Техническа спецификация по обособена позиция №4 02/09/2015
9 Протокол от дейността на комисия 17/09/2015
10 Договор за обществена поръчка № Ю-10-9 29/09/2015
11 Договор за обществена поръчка № Ю-10-10 29/09/2015
12 Изпълнение по договор 05/11/2015
13 Информация за изпълнен договор 13/10/2016