Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: 9044597
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/08/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 06/08/2015
2 Съобщение до медиите 06/08/2015
3 Документация за участие 06/08/2015
4 Приложение №1 Техническа спецификация по обособена позиция №1 06/08/2015
5 Приложение №2 Техническа спецификация по обособена позиция №2 06/08/2015
6 Приложение №3 Техническа спецификация по обособена позиция №3 06/08/2015
7 Приложение №4 Техническа спецификация по обособена позиция №4 06/08/2015
8 Образци на документи за участие 06/08/2015
9 Протокол от дейността на комисия 24/08/2015