Информация за изпълнен договор №Ю-10-7

Последна промяна: 06.11.2015 11.13

Договор №10-7/31.08.15 г.
Изпълнител: "АБАНОС" ООД - доставка на книги
Срок на договора: 26.09.15 г.
Стойност на договора: 3,640 лв.
Стойност на изпълнението: 3,640 лв.
Дата на изпълнение: 04.11.15 г.
Неустойка за неизпълнение на договора/ забава/: 232.96 лв