Информация за изпълнен договор №Ю-10-6

Последна промяна: 06.11.2015 11.09

Договор № 10-6/24.08.15 г.
Изпълнител: "Библиотечно- информационна къща - БИК" ООД
Срок на договора: 18.09.15 г.
Дата на изпълнение на договора: 30.10.15 г.
Стойност договора: 27,181.43 лв без ДДС
Стойност на изпълнението: 15,429.94 лв
Начислени неустойки: 1,322.19 лв