Информация за изпълнен договор №Ю-10-5

Последна промяна: 06.11.2015 11.11

Договор №10-5/24.08.15 г.
Изпълнител: "Диктус - ВД" ООД - доставка на книги
Срок на договора: 18.09.15 г.
Стойност на договора: 519.00 лв.
Стойност на изпълнението: 396.00 лв.
Дата на изпълнение: 04.11.15 г.
Неустойка за неизпълнение на договора: 25.76 лв.