Изпълнение по договор

Последна промяна: 08.01.2016 08.19

Изпълнител

№ на договор

Фактура №

Дата на фактура

Дата на плащане

Стойност с ДДС

“БИК” ООД

Ю10-6

0000000544

02.09.2015

10.09.2015

4,902.14

“БИК” ООД

Ю10-6

Кредитно известие № 0000000545

08.09.2015

10.09.2015

-58.39

“БИК” ООД

Ю10-6

0000000547

11.09.2015

18.09.2015

2,084.52

“БИК” ООД

Ю10-6

0000000551

17.09.2015

24.09.2015

3,621.07

“БИК” ООД

Ю10-6

Кредитно известие №0000000553

23.09.2015

24.09.2015

-242.03

“Диктус - ВД” ООД

Ю10-5

0000000548

16.09.2015

07.10.2015

-220.80

“Диктус - ВД” ООД

Ю10-5

0000000549

16.10.2015

30.10.2015

-186.00

“БИК” ООД

Ю10-6

0000000554

02.10.2015

09.10.2015

2,718.29

“БИК” ООД

Ю10-6

0000000555

02.10.2015

09.10.2015

196.63

“БИК” ООД

Ю10-6

0000000548

16.09.2015

05.10.2015

1,647.24

“БИК” ООД

Ю10-6

0000000549

16.09.2015

05.10.2015

1,396.40

“БИК” ООД

Ю10-6

0000000556

08.10.2015

30.10.2015

338.03

“БИК” ООД

Ю10-6

0000000557

08.10.2015

30.10.2015

1,912.03

“Диктус - ВД” ООД

Ю10-5

0000000550

02.11.2015

04.11.2015

74.40

“Абанос” ООД

Ю10-7

1000000409

28.10.2015

04.11.2015

564.00

“Абанос” ООД

Ю10-7

1000000410

28.10.2015

04.11.2015

3,804.00