Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Номер: 9043344
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 30/06/2015
2 Съобщение до медиите 30/06/2015
3 Документация за участие 30/06/2015
4 Образци на документи 30/06/2015
5 Приложение №1 30/06/2015
6 Приложение №2 30/06/2015
7 Приложение №3 30/06/2015
8 Приложение №4 30/06/2015
9 Приложение №5 30/06/2015
10 Приложение №6 30/06/2015
11 Приложение №7 30/06/2015
12 Приложение №8 30/06/2015
13 Приложение №9 30/06/2015
14 Протокол от дейността на комисия 17/07/2015
15 Договор за обществена поръчка №Ю-10-1 24/07/2015
16 Договор за обществена поръчка №Ю-10-4 25/08/2015
17 Договор за обществена поръчка №Ю-10-2 28/07/2015
18 Договор за обществена поръчка №Ю-10-3 28/07/2015
19 Изпълнение по договор за периода 09.10.2015 - 17.02.2016 05/11/2015
20 Изпълнение по договор от 22.03.2016г. 10/05/2016
21 Информация за изпълнени договори 24/08/2016