Периодични доставки на резервни части за фотокопирна техника и предоставяне на услуга за абонаментно поддържане

Номер: 9041724
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на резервни части за фотокопирна техника и предоставяне на услуга за абонаментно поддържане
Описание:

Периодични доставки на резервни части за фотокопирна техника и предоставяне на услуга за абонаментно поддържане

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/05/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 14/05/2015
2 Съобщение до медиите 14/05/2015
3 Документация за участие 14/05/2015
4 Техническа спецификация 14/05/2015
5 Образци на документи 1-4 14/05/2015
6 Образци на документи 5 14/05/2015
7 Протокол от дейността на комисия 02/06/2015
8 Договор за възлагане на обществена поръчка 05/06/2015
9 Изпълнение по договор 21/08/2015