Предоставяне на услуги за застраховане

Разяснение:  "Участниците  могат да подават оферти за една или повече обособени позиции, но задължително в пълният им обем."

Номер: 9035865
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги за застраховане
Описание:

Предоставяне на услуги за застраховане

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/11/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 11/11/2014
2 Опис сгради 11/11/2014
3 Документация за участие 11/11/2014
4 Образец 1 и 2 11/11/2014
5 Приложение Образец 3 11/11/2014
6 Съобщение до медиите 11/11/2014
7 Разяснение 12/11/2014
8 Протокол от дейността на комисия 24/11/2014
9 Договор за обществена поръчка 04/12/2014
10 Изпълнение по договор 09/03/2015
11 Информация за изпълнен договор 12/01/2016