Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване

Номер: 9035646
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване
Описание:

Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/11/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Документация 05/11/2014
2 Съобщение до медиите 05/11/2014
3 Образец 1, 2 и 3 05/11/2014
4 Приложение към Образец №3 05/11/2014
5 Публична покана 05/11/2014
6 Протокол от дейността на комисия 17/11/2014
7 Договор за обществена поръчка 25/11/2014
8 Изпълнение по договор за периода 12.11.2014 - 27.10.2015г. 09/03/2015
9 Информация за изпълнен договор 14/12/2015
10 Изпълнение по договор от 05.11.2015г. 11/01/2016