Периодични доставки на ученически маси и столове за обзавеждане на зали и офиси

Номер: 9035444
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на ученически маси и столове за обзавеждане на зали и офиси
Описание:

Периодични доставки на ученически маси и столове за обзавеждане на зали и офиси

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/11/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 03/11/2014
2 Съобщение до медиите 03/11/2014
3 Документация за участие 03/11/2014
4 Документация - образци 03/11/2014
5 Протокол от дейността на комисия 14/11/2014
6 Договор за обществена поръчка № 4-745-П 26/11/2014
7 Договор за обществена поръчка 27/11/2014
8 Изпълнение по договор 21/08/2015
9 Информация за изпълнен договор №4-745-П 03/12/2015