"Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности" по четири обособени позиции

Номер: 9034946
Процедура: Публична покана
Име: "Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности" по четири обособени позиции
Описание:

"Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности" по четири обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/10/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Публична покана 21/10/2014
2 Документация за участие 21/10/2014
3 Документация - образци 21/10/2014
4 Приложение №1 за Обособена позиция №1 21/10/2014
5 Приложение №2 за Обособена позиция №2 21/10/2014
6 Приложение №3 за Обособена позиция №3 21/10/2014
7 Приложение №4 за Обособена позиция №4 21/10/2014
8 Съобщение до медиите 21/10/2014
9 Протокол от дейността на комисията 04/11/2014
10 Договор за периодични доставки 07/11/2014
11 Изпълнение по договор за периода 14.01.2015г. - 18.09.2015г. 04/02/2015
12 Информация за изпълнен договор 25/11/2015
13 Изпълнение по договор от 12.11.2015г. 11/01/2016