Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина

Номер: 9034563
Процедура: Публична покана
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/10/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Документация 10/10/2014
2 Документация - образци 10/10/2014
3 Публична покана 10/10/2014
4 Съобщение 10/10/2014
5 Протокол от дейността на комисия 29/10/2014
6 Договор за обществена поръчка № Ю4-759-П 18/12/2014
7 Изпълнение по договор за периода 19.02.2015г. - 29.06.2015г. 17/08/2015
8 Изпълнение по договор за периода 17.07.2015г. - 28.04.2016г. 13/01/2016