Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

08.08.2015 г. - Информация за изпълнен договор

Изпълнен договор №4-716-П/31.07.14 г.

Изпълнител: ЕТ"Елтрон - Явор Чапкънов"

Срок на договора: 31.07.2015 г.

Дата на изпълнение на договора: 24.07.2015 г.

Стойност на изпълнение на договора: 28,280.30 лв

Номер: 9031988
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 04/02/2015