Доставка на столове, маси и бели дъски за обзавеждане на зали, офиси и кабинети на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Номер: 9031893
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на столове, маси и бели дъски за обзавеждане на зали, офиси и кабинети на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Доставка на столове, маси и бели дъски за обзавеждане на зали, офиси и кабинети на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 27/11/2014