Доставка и изработване на основни документи - дипломи, удостоверения, сертификати и др., които се издават от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Номер: 9030712
Процедура: Публична покана
Име: Доставка и изработване на основни документи - дипломи, удостоверения, сертификати и др., които се издават от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Доставка и изработване на основни документи - дипломи, удостоверения, сертификати и др., които се издават от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/06/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 27/11/2014
2 Информация за изпълнен договор № 4-715-П 02/02/2016