Доставка и монтаж (подмяна) на асансьорна уредба в Студентско общежитие на Югозападен университет "Неофит Рилски"

 ДОГОВОР № 4-700-П/25.10.13 г.

 

Дата: 28.10.2014 - 28.11.2014г.

а/ изпълнение 28.10.14 г. -32889.05 лв

б/ изпълнение на договора – на 28.10.14 г.

в/ стойност на изпълнение на договора – 41089.05 лв

Номер: 9028162
Процедура: Публична покана
Име: Доставка и монтаж (подмяна) на асансьорна уредба в Студентско общежитие на Югозападен университет "Неофит Рилски"
Описание:

Доставка и монтаж (подмяна) на асансьорна уредба в Студентско общежитие на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата