Предоставяне на услуги, свързани с организиране на промоционални събития за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти

ДОГОВОР №4-664-П/06.02.2014 г.

- стойност на договора: 20975 лв . без ДДС

- стойност на изпълнението на договора: 20975 лв. без ДДС

- дата на изпълнение на договора: 09.04.2015 г.

Номер: 9024804
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на промоционални събития за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на промоционални събития за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/01/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 27/11/2014