Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски”

 ДОГОВОР №4-653-П/07.01.14 г.

 

Дата: 22.01.2015г. - 15.02.2015г.

а/ дата на изпълнение на договора – 22.01.15 г.

б/ стойност на изпълнение на договора – 7506.45

Номер: 9023199
Процедура: Публична покана
Име: Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски”
Описание:

Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски” по две обособени позиции: № 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; № 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/12/2013 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 27/11/2014
2 Информация за изпълнен договор № 4-653 18/02/2016
3 Информация за изпълнен договор № 4-654 19/02/2016