Предоставяне на услуги, свързани с организиране на промоционални събития за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти

Номер: 9022456
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на промоционални събития за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на промоционални събития за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/11/2013 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 10/12/2014
2 Информация за изпълнение по договори 08/05/2015