Предоставяне на услуги, свързани с изработване и разпространение на материали за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти.

Информация за изпълнение на ДОГОВОР № 4-640-П/20.11.13г.:

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 1167.50 ЛВ БЕЗ ДДС
СТОЙНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА: 1167.50 ЛВ БЕЗ ДДС
ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 19.12.2014г.

ПЛАЩАНИЯ:

Ф-РА № 2493/17.12.14 Г. - Стойност: 787.50 ЛВ БЕЗ ДДС

Номер: 9021633
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с изработване и разпространение на материали за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти.
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с изработване и разпространение на материали за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2013 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата