Предоставяне на услуги, свързани с изработване и разпространение на материали за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти

Договор № Ю-4-635-П/04.11.13 г.
"БПС" ООД
Стойност на договора: 7665.10 без ДДС
Срок на договора: до приключване на дейностите по проектите
Стойност на изпълнение на договора: 17602.10 лв
Дата на изпълнение на договора: 08.05.2015 г.

Номер: 9020954
Процедура: Публична покана
Име: Предоставяне на услуги, свързани с изработване и разпространение на материали за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти
Описание:

Предоставяне на услуги, свързани с изработване и разпространение на материали за спазване изискванията за информираност и публичност на ЕС при изпълнение на проекти

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 18/05/2015