Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности.

ДОГОВОР №4-634-П / 25.10.13 г.

 

Дата: 01.11.2014г. - 20.11.2014г.

а/ изпълнение м. октомври 2014 г. ф-ра №853,854,737/30.09.14 г.;№ 855,739,740/20.10.14 г. – 4572.26 лв

 

Дата: 13.11.2014г. - 20.11.2014г.

б/ изпълнение за м. ноември - ф-ра № 857,741,856,859,858,/25.11.14 г. – 6611.22 лв

в/ изпълнение на договора – на 13.11.14 г.

г/ стойност на изпълнение на договора: 36709.78 лв

Номер: 9020702
Процедура: Публична покана
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности.
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/10/2013 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата