Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи в учебните корпуси, общежитията и административните сгради при ЮЗУ "Неофит Рилски" и доставка на резервни части и детайли"

Номер: 9013033
Процедура: Публична покана
Име: Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи в учебните корпуси, общежитията и административните сгради при ЮЗУ "Неофит Рилски" и доставка на резервни части и детайли"
Описание:
Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи в учебните корпуси, общежитията и административните сгради при ЮЗУ "Неофит Рилски" и доставка на резервни части и детайли"

 

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2013 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор за периода 31.10.2014г. - 26.11.2015г. 27/11/2014
2 Изпълнение по договор от 04.12.2015г. 13/01/2016