Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина

 ДОГОВОР № 4-562/19.12.2012г.

 

Дата: 06.10.2014г. - 03.11.2014г.

а/ изпълнение за м.10.14 г. – пр. №5878/3.10.14 – 1526.84 лв

 

Дата: 18.01.2015г.

б/ изпълнение за м.12. 14 г. – пр. № 6077/18.12.14г. – 2390 лв

в/ дата на изпълнение на договора – 18.12.14 г.

г/ стойност на изпълнение на договора – 59186.05 лв.

Номер: 9008468
Процедура: Публична покана
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ „Неофит Рилски"
Описание:

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/11/2012 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата