Доставка на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm E 5, маркиран червено) на сградите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Номер: 00285-2015-0007
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: Доставка на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm E 5, маркиран червено) на сградите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Доставка на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm E 5, маркиран червено) на сградите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Решение за откриване на процедура 06/10/2015
2 Информация за сключен договор №Ю5-380 13/11/2015
3 Договор №Ю5-380 13/11/2015
4 Изпълнение по договор от 27.11.2015г. 11/01/2016
5 Информация за прекратен договор №Ю5-380 18/02/2016
6 Информация за изпълнен договор №Ю5-380 19/02/2016