Доставка на един брой новопроизведен лек автомобил тип "Седан" за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: 00285-2015-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на един брой новопроизведен лек автомобил тип "Седан" за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Доставка на един брой новопроизведен лек автомобил тип "Седан" за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2015 17:00
Състояние: Прекратена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за обществена поръчка 04/06/2015
2 Решение 04/06/2015
3 Съобщение до медиите 04/06/2015
4 Документация за участие 04/06/2015
5 Техническа спецификация 04/06/2015
6 Образци на документи 04/06/2015
7 Решение за прекратяване 06/07/2015