Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница

Номер: 00285-2015-0001
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница по три обособени позиции: 1. Материали (ПДЧ); 2. Дървен материал; 3. Материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/02/2015 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обявление за обществена поръчка 02/02/2015
2 Решение 02/02/2015
3 Съобщение до медиите 02/02/2015
4 Документация за участие 02/02/2015
5 Техническа спецификация по Обособена позиция №1 02/02/2015
6 Техническа спецификация по Обособена позиция №2 02/02/2015
7 Техническа спецификация по Обособена позиция №3 02/02/2015
8 Образци на документи 02/02/2015
9 Решение за промяна 11/02/2015
10 Документация за участие - променена 11/02/2015
11 Образци на документи - променени 11/02/2015
12 Протокол № 1 от дейността на комисия 17/03/2015
13 Протокол № 2 от дейността на комисия 17/03/2015
14 Съобщение за отваряне на ценови оферти 17/03/2015
15 Протокол №3 от дейността на комисия 23/03/2015
16 Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 23/03/2015
17 Информация за сключен договор № Ю5-347 09/04/2015
18 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю5-347 14/04/2015
19 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю5-348 16/04/2015
20 Информация за сключен договор № Ю5-348 17/04/2015
21 Изпълнение по договор за периода 28.04.2015г. - 04.11.2015г. 13/05/2015
22 Възстановени гаранции за участие в обществена поръчка 18/05/2015
23 Изпълнение по договор от 03.12.2015г. 15/01/2016
24 Информация за изпълнен договор №Ю5-347 19/04/2017
25 Информация за изпълнен договор №Ю5-348 09/05/2017